REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OHBUTIK.PL

z dnia 01.09.2017 roku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy działający pod adresem http://ohbutik.pl/ prowadzony jest przez firmę:

OH! Klaudia Zelek z siedzibą pod adresem: ul.Krakowska 40, 34-600 Limanowa, wpisaną do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Limanowa ewidencji działalności gospodarczej pod numerem: R000551848/2017; posiadającą NIP: 737-211-61-74 oraz REGON: 121204750.

2. Sklep ohbutik.pl prowadzi sprzedaż detaliczną produktów na odległość, za pośrednictwem sieci Internet.

II. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Dla każdego zamówienia wystawiany jest paragon zakupu. Dokument sprzedaży dołączany jest do przesyłki.

2. Zamówienia w sklepie ohbutik.pl realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.

3. Zamówienia realizowane są standardowo w przeciągu 24 h od momentu wpłynięcia zamówienia do sklepu lub zaksięgowania płatności. Jeżeli z jakichś względów czas realizacji zamówienia ma ulec wydłużeniu klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

4. Umowa sprzedaży pomiędzy klientem, a sklepem ohbutik.pl może być zawarta poprzez:

- złożenie zamówienia online za pośrednictwem sklepu
- złożenie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres sklepu
- złożenie zamówienia telefonicznie

5. Zamówienia składane poprzez platformę sklepu przyjmowane są do realizacji 24 h na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

III. OFERTA

1. Wszystkie produkty oferowane przez sklep ohbutik.pl są nowe i oryginalne.

2. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie ohbutik.pl podawane są w polskich złotych oraz są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

3. Strona sklepu internetowego wraz z cenami jest zaproszeniem do składania ofert kupna towaru

4. Klient składając zamówienie składa ofertę zawarcia umowy

5. Umowa zostaje zawarta w momencie przyjęcia zamówienia przez sklep

IV. WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI

1. Klient realizujący zamówienie w sklepie Ohbutik.pl ma możliwość wyboru następujących metod płatności:

- płatności online Przelewy24
- płatności kartami
- płatność przy odbiorze przesyłki

2. Po złożeniu zamówienia i nieopłaceniu go w czasie 60min poprzez system szybkich płatności Przelewy24, umowa sprzedaży zostaje rozwiązana z winy Klienta a zamówienie automatycznie anulowane

3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przy odbiorze (za pobraniem) Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką lub kartą (gdy przewoźnik udostępni taką metodę płatności) przy dostawie.

V. DOSTAWA

1. Klient realizujący zamówienie w sklepie ohbutik.pl ma możliwość wyboru następujących metod dostawy zamówionego towaru (w nawiasach podane koszty dostawy):

- wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD (17,99 zł)

- wysyłka z płatnością przy odbiorze za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD (24,99 zł)

- wysyłka do punktów odbioru DPD Pickup oraz sieć sklepów Żabka (9,99zł)

- wysyłka za pośrednictwem Paczkomatów Inpost (21,99 zł)

- wysyłka Kurier ECONOMY (0,00zł)

2. Zamówienia realizowane są standardowo w przeciągu 24 godzin (w dni robocze od poniedziałku do piątku). Realizacja zamówienia rozpoczyna się w przypadku wyboru metody płatności w formie przedpłaty w chwili zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowy. W przypadku wyboru metody płatności przy odbiorze przesyłki natomiast w momencie wpłynięcia zamówienia do sklepu.

3. 24 godzinny okres realizacji zamówienia może w wyjątkowych sytuacjach ulegać wydłużeniu. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji klient zostanie o tym fakcie poinformowany przed dokonaniem zakupu.

4. Termin otrzymania przesyłki jest zależny od długości czasu dostawy. Orientacyjny czas dostawy to:

- dla wysyłek realizowanych za pośrednictwem firmy kurierskiej: od 1 do 3 dni (liczą się jedynie dni robocze)

- dla wysyłek realizowanych za pośrednictwem Paczkomatów Inpost: od 1 do 3 dni (liczą się jedynie dni robocze)

- dla wysyłek realizowanych za pośrednictwem KURIER ECONOMY: od 7 do 14 dni (liczą się jedynie dni robocze)

VI. ZWROTY I REKLAMACJE

1. Kupujący posiada prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki z zakupionym produktem.

1.1. Zgłoszenie chęci zwrotu towaru powinno być dokonane poprzez przesłanie odpowiedniego formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

1.2. Aby zwrot zakupionych towarów został skutecznie przyjęty muszą one zostać odesłane w nienaruszonym stanie, do przesyłki powinna być załączona faktura lub paragon sprzedaży.

1.3. Po otrzymaniu przesyłki ze zwracanym towarem, spełniającej wyżej wymienione wymogi koszt zakupionych produktów wraz z kosztem wysyłki zwracane są na wskazany przez kupującego rachunek w terminie do 10 dni.

1.4. Koszt odesłania zwracanego towaru pokrywa kupujący.

1.5. Zwracane produkty należy odesłać na adres (tylko do zwrotu produktów):

OHBUTIK.PL
ul. Krakowska 40
34-600 Limanowa

2. Zgłoszenie chęci reklamacji towaru powinno być dokonane poprzez przesłanie odpowiedniego formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

2.1. Rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego dokonywane jest w terminie do 10 dni roboczych.

2.2. Reklamowane produkty należy odesłać na adres (tylko do produktów odsyłanych w ramach reklamacji)

OHBUTIK.PL
ul. Krakowska 40
34-600 Limanowa

2.3 Procedura reklamacji towaru opisana jest w dziale zwroty i reklamacje.

Reklamacji podlegają wady ukryte z winy producenta, w obuwiu używanym zgodnie z jego przeznaczeniem i prawidłowo konserwowanym. Obuwie do reklamacji należy oddawać czyste razem z dowodem zakupu.

Reklamacji nie podlegają:

a) naturalne zużywanie się obuwia w tym ścieranie się spodów skórzanych

b) subiektywne odczucie niewygody obuwia

c) obuwie użytkowane w niewłaściwy sposób; niezgodny z jego przeznaczeniem lub pielęgnowane niewłaściwie

d) obuwie z wadami jawnymi, o których kupujący wiedział w dniu zakupu

e) obuwie uszkodzone mechanicznie ( obicia, otarcia, rozerwania, niewłaściwe dopasowanie obuwia do stopy)

f) plamy powstałe po przemoczeniu obuwia (zwłaszcza na skórach welurowych,zamszowych)

g) uszkodzenia powłoki lakierniczej lub obleczenia obcasów

h) odbarwienia się wnętrza obuwia wykonanego ze skór naturalnych zgodnie z polską normą w tym zakresie

i) farbowanie stóp

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, że:

- administratorem danych osobowych jest: OH! Klaudia Zelek z siedzibą pod adresem: Krakowska 40, 34-600 Limanowa;

- podanie danych osobowych jest dobrowolne

- każda osoba, której dane osobowe znajdują się w bazie sklepu posiada prawo wglądu do swoich danych, ich modyfikacji oraz usunięcia.

*Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”).

W szczególności:

1) Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; 
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane; 
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; 
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,


2) Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;


3) Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.


*Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.


*Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:


1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.


*Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.


*Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych określa dokument polityki prywatności.

4. Informujemy, że Sklep www.ohbutik.pl  korzysta z usługi DomodiPixel, która wykorzystuje pliki cookies. Usługa DomodiPixel pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność prowadzonych działań na portalu Domodi oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający sklep internetowy.

5.  Operatorem kart płatniczych oraz pośrednikiem szybkch płatności jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Z poziomu przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik, możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do prawidłowego działania strony sklepu ohbutik.pl wymagana jest przeglądarka: Internet Explorer od wersji 8.0, Mozilla Firefox od wersji 7.0, Opera od wersji 8.0, Chrome od wersji 15.0

2. Kontakt ze sklepem ohbutik.pl możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: info@ohbutik.pl, formularza kontaktowego na stronie sklepu, telefonicznie pod numerem: +48 535696609  oraz listownie pod adresem: OHBUTIK.PL, ul.Krakowska 40, 34-600 Limanowa.

3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym ohbutik.pl jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu oraz udzieleniem zezwolenia na wykorzystanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia.

ZAŁĄCZNIK:

Formularz zwroty i wymiany (ściągnij)

Formularz reklamacji (ściągnij)

arrow_upward