[BANER-WZ]

REKLAMACJE:

Po ściągnięciu formularza, wydrukuj go i wypełnij oraz podpisz. Tak przygotowany formularz dołącz do przesyłki wraz z paragonem zakupu (najlepiej wewnątrz pudełka ze zwracanym obuwiem)

Do każdego zgłoszenia reklamacyjnego wymagany jest formularz reklamacyjny, który otrzymasz od nas e-mailem po jej zgłoszeniu lub pobierzesz z działu zwroty i reklamacje strony www.ohbutik.pl. Przed odesłaniem produktu prosimy skontaktuj się z nami poprzez e-mail aby ustalić szczegóły i warunki reklamacji. Opis procedury reklamacyjnej: Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem info@ohbutik.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: *imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, *datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, *przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, *wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Prosimy przedmioty odsyłać pocztą-polską - w przypadku uznania reklamacji koszt odesłania przedmiotu zwracany jest według stawki poczty polskiej.

Czas na reklamację z tytułu rękojmi: 2 lata (dla firm rękojmia wyłączona)

Adres do reklamacji: OHBUTIK.PL ul.Krakowska 40, 34-600 Limanowa

Formularz reklamacji (ściągnij)

ZWROTY:

Po ściągnięciu formularza, wydrukuj go i wypełnij oraz podpisz. Tak przygotowany formularz dołącz do przesyłki wraz z paragonem zakupu (najlepiej wewnątrz pudełka ze zwracanym obuwiem)

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sprzedający zwraca środki na konto wskazane przez kupującego w formularzu zwrotu, a jeśli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Aby odstąpić od umowy zawartej w sklepie www.ohbutik.pl, należy złożyć stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: info@ohbutik.pl . Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy: * W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. * Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad: Ja Sprzedawca zobowiązuję się dostarczyć towar bez wad z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w opisie oferty sprzedaży Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur

Czas na odstąpienie od umowy: 14 dni

Adres do zwrotu: OHBUTIK.PL ul.Krakowska 40, 34-600 Limanowa

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa: kupujący

Formularz zwrotu (ściągnij)

Formularz zwrotu- wersja pdf (ściągnij)

arrow_upward